GRC · Formigó arquitectònic · Pedra artificial

CA · ES

Formigó arquitectònic

Formigó armat d'altes prestacions mecàniques i estètiques que s'utilitza en acabats ornamentals - especialment tancament de façanes - que permet gran varietat de formats, colors i textures en la peça final.

Panells de gran format per a tancaments de façanes [+]

Paviments tipus gran llosa [+]

Mobiliari pesat per establiments penitenciaris [+]

- Cel·les prefabricades
- Prestatges
- Plats de dutxa
- Piques
- Mostradors

Grans elements de paisatgisme urbà [+]

- Grades
- Tanques

Panells de gran format per a tancaments de façanes

© 2015 Mosaicos Ubasart